Худудларда ўтказилган тиббий акциялар.

Ўзбекистон Республикаси
alter
Эзгулик манзили тиббий акцияси
430
Тиббий-кўриклар сони
430
Операциялар сони
89
Болаларга табассум акцияси
141
Эзгулик манзили тиббий акцияси
660
Тиббий-кўриклар сони
660
Операциялар сони
110
Болаларга табассум акцияси
10
Эзгулик манзили тиббий акцияси
601
Тиббий-кўриклар сони
601
Операциялар сони
85
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
1
Тиббий-кўриклар сони
1
Операциялар сони
1
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
545
Тиббий-кўриклар сони
545
Операциялар сони
165
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
701
Тиббий-кўриклар сони
701
Операциялар сони
121
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
450
Тиббий-кўриклар сони
450
Операциялар сони
95
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
693
Тиббий-кўриклар сони
693
Операциялар сони
178
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
1
Тиббий-кўриклар сони
1
Операциялар сони
1
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
1
Тиббий-кўриклар сони
1
Операциялар сони
1
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
1
Тиббий-кўриклар сони
1
Операциялар сони
1
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
630
Тиббий-кўриклар сони
630
Операциялар сони
145
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
420
Тиббий-кўриклар сони
420
Операциялар сони
90
Болаларга табассум акцияси
1
Эзгулик манзили тиббий акцияси
50
Тиббий-кўриклар сони
50
Операциялар сони
50
Болаларга табассум акцияси
150
Ўзбекистон Республикаси
Эзгулик манзили тиббий акцияси
50
Тиббий-кўриклар сони
50
Операциялар сони
50
Болаларга табассум акцияси
150
Ўзбекистон Республикаси
Эзгулик манзили тиббий акцияси
5184
Тиббий-кўриклар сони
5184
Операциялар сони
1132
Болаларга табассум акцияси
312